Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky stanoví podmínky pro využívání služby prodeje a rozvozu vánočních kaprů prostřednictvím webové stránky www.kaprgohome.cz.

Provozovatel internetového obchodu www.kaprgohome.cz  je společnost Sysken, spol. s. r. o. se sídlem U Václava 73, Dolní Chabry, Praha 8 IČO: 63673193 (dále jen „Provozovatel“).

Odeslání objednávky

Odesláním objednávky kupující stvrzuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami a zavazuje se ke koupi a zaplacení objednaného zboží a služeb.

Potvrzením objednávky zákazník souhlasí se zasláním maximálně tří informačních e-mailů ročně. Z této služby je možné kdykoliv se odhlásit na našem e-mailu info@kaprgohome.cz.

Od smlouvy je možné odstoupit do 24 hodin před dodáním zboží.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.kaprgohome.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Ceny

Ceny zboží uvedené na internetových stránkách jsou orientační.

Vzhledem k povaze prodávaného zboží se může výsledná hmotnost lehce lišit. Pokud by odchylka hmotnosti přesahovala kategorie uvedené v objednávce, dojde k úpravě ceny. K tomuto kroku může dojít pouze směrem dolů, tj. při dodání nižší hmotnosti zboží. Při dodání vyšší hmotnosti zboží k úpravě ceny nedochází a provozovatel nese rozdíl na vlastní náklady.

Dodání zboží

Provozovatel usiluje o doručení v požadovaném čase, avšak nenese žádnou odpovědnost za nedoručení včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které nemohl bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit.

Ve výjimečných případech je možné, že Provozovatel nebude schopen zajistit dodání zboží. V takovém případě bude zákazník neprodleně po zjištění daných skutečností telefonicky informován.

V případě, že v dohodnutém čase a na místě určeném zákazníkem nebude osoba způsobilá k převzetí zboží, zanechá řidič oznámení o uskutečněném pokusu o doručení a informaci, že pro opětovné doručení je zákazník povinen kontaktovat zákaznickou linku.

Marným doručením není dotčeno právo Provozovatele požadovat a vymáhat cenu za zboží. V případě požadavku zákazníka na opětovné doručení zákazník bere na vědomí, že mu bude účtován poplatek za opětovné doručení.

Placení, EET

Placení proběhne v hotovosti při předání zboží. Zákazník dostane od prodejce na požádání příjmový pokladní doklad.

Předvánoční prodej sladkovodních ryb je vyjmut z elektronické evidence tržeb.

Slevy

Nabízené slevy mohou být kdykoliv zrušeny. Slevy se nesčítají.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2016.

Máte nějaké otázky k obchodním podmínkám? Stačí nás kontaktovat!